matematykaszkolna.pl
trójkąt Michał: Na przyprostokątnych AC i BC trójkąta ABC wybrano odpowiednio punkty P i Q tak,że AP=BC Odcinki AQ i BP przecinają się pod kątem 1350 Wykaż,że PC=BQ
14 lut 20:08
Eta: rysunek |∡ADP|=45o , γ= (45o+β)
 b 
W ΔPBC : tgβ=

 a+x 
 a+x+b 
W ΔCAQ : tg(45o+β)=

 a 
 1+tgβ 
tg(45o+β)=

−−− możesz wykazać tę tożsamość
 1−tgβ 
 
 b 
1+

 a+x 
 a+x+b 
tg(45o+β)=

=

 
 b 
1−

 a+x 
 a+x−b 
 a+x+b a+x+b 
to

=

⇒ a+x−b=a ⇒ x=b
 a+x−b a 
i mamy tezę |BQ|=|PC| ===========
14 lut 22:37
Filip: no ta
14 lut 22:49