matematykaszkolna.pl
Wiem, że licznik to jakiś szereg, ale nie wiem jak obliczyć jego sumę. Ian:
 −127(1−2+3−4...+(2n−1)−2n) 
lim (

= ?
 25(n2 + 1) 
n→
14 lut 18:56
Saizou : Rozbij na dwie sumy 1+3+5+...+2n−1 =... −(2+4+6+...+2n) = ...
14 lut 18:59
Ian: I wtedy wystarczy skorzystać ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego?
14 lut 19:01
6latek: Mozesz obliczyc osobno sume wyrazow dodatnich 1+3+5+7+........+(2n−1) i ujemnych −2+(−4)+(−6)+(−8)+.....+(−2n)
14 lut 19:01
Filip: tak, ale zauważ, że: −2 + (−4) + (−6) + (−8) + ... + (−2n) = − (2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2n)
15 lut 00:13
kerajs: 1−2= −1 3−4= −1 .... .... (2n−1)−2n= −1 ____________ ∑.....=(−1)*n
15 lut 11:53