matematykaszkolna.pl
trygonometria operon sss:
  
Rozwiąż równanie sin22x+1=7cos2(

−x) dla x∊<−2π, 2π>.
 2 
14 lut 17:20
Filip: sin2(2x) − 7sin2x + 1 = 0 4sin2x(1 − sin2x) − 7sin2x + 1 = 0 t = sin2x, t ∊ <0, 1> 4t − 4t2 − 7t + 1 = 0 4t2 + 3t − 1= 0
 1 
4(t −

)(t + 1) = 0
 4 
t = −1 ∉ <0, 1>
 1 
t =

∊ <0, 1>
 4 
 1 
sin2x =

 4 
 1 
sinx = ±

 2 
  π 
x = ±

v x = ±

 6 6 
14 lut 17:32
sss: Dzięki
14 lut 17:46