matematykaszkolna.pl
Niezwykle trudne zadanie z trygonometrii zmartwionyuczeń: Niezwykle trudne zadanie z trygonometrii Dla jakiej wartości parametru 𝑘 równanie : 4𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 4 + 𝑘 = 0 ma rozwiązanie? Nie mogę sobie z tym poradzić. Domyślam się, że chodzi w tym zadaniu o to, żeby po jednej stronie równania została pojedyncza funkcja trygonometryczna, a po drugiej wyrażenie z k. Wtedy zostanie tylko rozwiązać nierówność, gdzie to wyrażenie z k będzie należeć do przedziału <−1, 1>.
14 lut 17:17
ABC: podstaw cos2x=2cos2x−1 i po ptokach jak mówi Eta emotka
14 lut 17:19
zmartwionyuczeń: Przepraszam, źle wkleiłem! 4𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 4 + 𝑘 = 0 Tam jest kwadrat emotka
14 lut 17:24
Filip: −4xos2x − cosx + 4 = k t = cosx, t ∊ <−1, 1> f(t) = −4t2 − t + 4
 −b 1 
p =

= −

∊ <−1, 1>
 2a 8 
 1 1 65 
f(p) = −4 *

+

+ 4 =

 64 8 16 
f(−1) = −4 + 4 + 4 = 4 f(1) = −4 − 1 + 4 = −1
 65 
k ∊ <−1,

>
 16 
14 lut 17:39
zmartwionyuczeń: Dziękuję, ale mam pytanie. Czym jest "p" w przypadku równania kw. funkcji trygonometrycznej?
14 lut 17:47
zmartwionyuczeń: Bo trochę mam problem ze zrozumieniem tego. Mam też zadanie: Wyznacz zbiór wartości funkcji 𝑓(𝑥) = 8𝑠𝑖𝑛𝑥 + 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 Więc 𝑐𝑜𝑠2𝑥 = 1 − 2𝑠𝑖𝑛2𝑥, czyli mam funkcję: f(x) = −4𝑠𝑖𝑛2𝑥 + 8𝑠𝑖𝑛𝑥 + 2 t = 𝑠𝑖𝑛𝑥, t ∊ <−1, 1> f(t) −4t2 + 8t + 2 I tutaj już mam problem, bo nie potrafię sobie za bardzo tego wyobrazić. Policzyć wierzchołek? Jeśli tak to co będzie tym wierzchołkiem wiedząc jak wygląda sinusoida?
14 lut 17:57
student:
 1 k 
cos2x+

cosx−1+

= 0
 4 4 
 1 1 k 
(cosx+

)2

−1+

= 0
 8 64 4 
 1 65−16k 
(cosx+

)2 =

 8 64 
 1 65−16k 1 65−16k 
cosx+

=

∨ cosx+

= −

 8 8 8 8 
 65−16k−1 65−16k+1 
cosx =

∨ cosx = −

 8 8 
14 lut 18:03
Filip: f(x) = −4sin2x + 8sinx + 2 f(t) = −4t2 + 8t + 2, t ∊ <−1, 1>
 −b 
p =

= 1 ∊ <−1, 1>
 2a 
 −b 
f(

) = f(1) = −4 + 8 + 2 = 6
 2a 
f(−1) = −4 − 8 + 2 = −10 ZWf(x) = <−10, 6>
14 lut 18:30
6latek: p to wspolrzedna xowa wierzcholka paraboli (inaczej p=xw ) q=yw
14 lut 18:34
Mila: rysunek Wyznacz zbiór wartości funkcji 𝑓(𝑥) = 8𝑠𝑖𝑛𝑥 + 2𝑐𝑜𝑠2𝑥 f(x)=−4sin2x+8sinx+2 sinx=t i t∊<−1,1> f(t)=−4t2+8t+2 Interesuje Cię wartość najmniejsza f(t) i największa f(t) tylko w tym przedziale
 −8 
tw=

=1 ∊<−1,1>⇔
 −8 
dla t=1 funkcja f(t) ma największą wartość w tym przedziale dla t=1 f(1)=6 najmniejszej szukamy w (−1) f(−1)=−10 zwf=<−10,6> =============== Przechodząc do f(x):
 π 
f(x) ma maksimum =6 jeśli sinx=1 ⇔dla x=

+2kπ
 2 
 3 
f(x) ma minimum=−10 jeśli sinx=−1⇔dla x=

+2kπ
 2 
14 lut 18:36
Mila: rysunek 1) 4𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 4 + 𝑘 = 0 Dla jakiej wartości parametru 𝑘 równanie : 4𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 4 + 𝑘 = 0 ma rozwiązanie? 4𝑐𝑜𝑠2𝑥 + 𝑐𝑜𝑠𝑥 − 4 =−k /*(−1) −4cos2x−cosx+4=k Będę rozwiązywać metodą graficzną i taka postać będzie bardziej przyjazna. cosx=t, t∊<−1,1> f(t)=−4t2−t+4 Rysujemy wykres tej funkcji:
 −1 
tw=

 8 
 1 
dla t=−

wartość największa funkcji f(t)
 8 
 1 1 1 65 
f(−

)=−4*

−(−

)+4=4116=

− wartość najmniejsza
 8 64 8 16 
f(1)=−1 wartość najmniejsza
 65 
Zwf=<−1,

>
 16 
Rozwiązanie istnieje dla
 65 
k∊<−1,

>
 16 
2)Dodatkowo przeprowadź dyskusję dotyczącą liczby rozwiązań. Skorzystaj z wykresu
14 lut 19:18