matematykaszkolna.pl
Rozłóż wielomian na czynniki x^3+x^2+4x+64 koło: Rozłóż wielomiany na czynniki x3+x2+4x+64=?
14 lut 13:22
ABC: x3+64+x2+4x=x3+43+x(x+4)=(x+4)(x2−4x+16)+x(x+4)=(x+4)(x2−4x+16+x)=(x+4)(x2−3x+16)
14 lut 13:28
Filip: = x3 + 43 + x2 + 4x = (x + 4)(x2 − 4x + 16) + x(x + 4) = (x + 4)(x2 − 3x + 16)
 3 55 
= (x + 4)((x −

)2−j2

)
 2 4 
 3 55 3 55 
= (x + 4)(x −

− j

)(x −

+ j

)
 2 2 2 2 
14 lut 13:30