matematykaszkolna.pl
geometria operon sss: Dany jest trapez ABCD, w którym AB||CD, |AB|=8, |CD|=3. Na ramieniu BC zaznaczono punkt E w taki sposób, że |EB|=2|CE|. Przez punkt E poprowadzono prostą równoległą do AB, która przecięła ramię AD w punkcie F. Znajdź długość EF.
13 lut 23:36
Eta: rysunek Z podobieństwa trójkątów AND i FMD
5 3d 

=

=3
x d 
 5 
x=

 3 
|FE|= 3+x=........
14 lut 00:14
sss: Dziękuję bardzo!
14 lut 00:17
Eta: emotka
14 lut 00:19
Eta: Na rysunku zamiast d i 2d to c i 2c :
14 lut 00:21