matematykaszkolna.pl
tangens xxxx: W czworokącie ABCD dane są długości boków AB=8−8 i AD=2 i DC=6 oraz kąty <BAD=135 stopni i <CDA=90 stopni Oblicz tangens kąta BCD
13 lut 19:15
Eta: rysunek
 42 
tgγ=

=....
 8−42 
tgγ =2+1 ========== 2 sposób ΔACB równoramienny γ= 67,5o
 1 
tg67,5o= ctg22,5o =

=2+1 −−− można sobie wyprowadzić tę zależność
 2−1 
13 lut 20:46
Mila: rysunek Rozwiązanie z rachunkami: a=8−22 1) f*2=8−22 /*2 2f=82−4 f=42−2 |EB|=42−2+2=42 2) |EC|=6−f=6−42+2=8−42 3)
 |EB| 42 2 
tgδ=

=

=

 |EC| 8−42 2−2 
=====================
13 lut 21:54