matematykaszkolna.pl
ciągi liczbowe - suma ciągu qyexx: Pierwszy wyraz a1 nieskończonego ciągu geometrycznego (an) jest równy 2, natomiast suma pierwszych trzech jego wyrazów jest równa 742 . Szereg nieskończony a1+a2+a3+... jest zbieżny. Oblicz jego sumę.
13 lut 15:20
Filip: a1=2
 72 
a1+a1q+a1q2=

/ a1
 4 
 7 
1+q+q2=

 4 
 3 
q2+q−

=0
 4 
 1 
(q+

)2−1=0
 2 
 1 1 
(q+

−1)(q+

+1)=0
 2 2 
 1 
q=−

 2 
 1 2 
S=

=

 
 1 
1+

 2 
 3 
13 lut 15:57
piotr: q = 1/2
 2 
S =

= 22
 1−1/2 
13 lut 16:04
Jerzy: 15:57 , zły wzór na sumę S.
13 lut 16:16