matematykaszkolna.pl
prawdopodobienstwo kasia: Mam losowanie, losuję jedną z 49 liczb, moje prawdopodobieństwo wylosowania liczby o wartości 44 to 1/49, co się dzieje z prawdopodobieństwem, gdy przeprowadzam 6 losowań, z odkładaniem wylosowanych liczb? Bo niby mam 6 losowań, każde z prawdopodobieństwem 1/49. Czy liczba 6 prób wpływa na zwiększenie prawdopodobieństwa i jakie ono będzie?
13 lut 13:08
kasia: czy to drodzy panowie będzie po prostu 6/49?
13 lut 13:27
kerajs: Tak.
13 lut 13:33
kasia: jesteś pewny tej odpowiedzi?
13 lut 13:34
kerajs: Prawdopodobieństwo, iż wśród sześciu wylosowanych liczb będzie liczba 44 to:
 
nawias
48
nawias
nawias
5
nawias
 
 
 6 
P=

=

 
nawias
49
nawias
nawias
6
nawias
 
 
 49 
13 lut 13:45
ite: Co oznacza "przeprowadzam 6 losowań, z odkładaniem wylosowanych liczb". Liczbę wylosowaną odkłada się z powrotem do liczb losowanych czy odkłada się na bok?
13 lut 13:54
kasia: ite do losowanych z powrotem do puli
13 lut 14:09
kerajs: No i mam nauczkę. Przez tyle lat uważałem, że ''odkładać'' i ''odkładać z powrotem'' nie są synonimami, a tu taka niespodzianka. Prawdopodobieństwo, że przy sześciu losowaniach z 49 liczb choć raz padnie liczba 44 wynosi:
 48 
P=1−(

)6
 49 
Prawdopodobieństwo, że przy sześciu losowaniach z 49 liczb dokładnie raz padnie liczba 44 wynosi:
 
nawias
6
nawias
nawias
1
nawias
 1 48 
P=
(

)1(

)5
  49 49 
13 lut 14:28
Jerzy: A’ − nie wylosowano 44
 486 
P(A) = 1 − P(A’) = 1 −

 496 
13 lut 14:35