matematykaszkolna.pl
Styczna do krzywej Schunirez:
  3  
Dana jest funkcja f określona wzorem f(x)=

.Wyznacz równanie stycznej do
  x4 + x2 −75  
 1 
wykresu funkcji f w punkcie P=(−3,

)
 5 
Xo=−3 ?
 38 
f"(−3)=

 25 
 1 
f(−3)=

 5 
Dobrze to obliczyłem? Jak tak to wystarczy teraz to podstawić po wzór. Dopiero uczę się tego
13 lut 08:28
6latek:
 3(4x3+2x 
f'(x)=−

 (x4+x2−75)2 
 12x3+6x 
f'(x)= −

 (x4+x2−75)2 
 −324−18 −342 38 
f'(−3)= −

=−

=

 225 225 25 
Ale to powinienes sam pokazac obliczenia
 1 
f(−3)=

 5 
13 lut 10:42
piotr: styczna w x0 y − f(x0) = f'(x0)(x − x0) y = (38 x)/25 + 119/25
13 lut 10:44
piotr: Answer: 25 y−38 x=119 Find the tangent line equation:
 3 
y(x)=

at x0 = −3
 x4+x2−75 
Compute the derivative of y(x), which will be used to find the slope of the tangent line:
 (3 (4 x3+2 x) 
y'(x)=−

 (x4+x2−75)2 
Compute the slope of the tangent line by substituting x0 into y'(x): m = y'(x0)=38/25 Evaluate y(x0) in order to find the y−value at the point of tangency: y0=y(x0)=1/5 Write the equation of the tangent line in the form A x+B y=C: Answer: y=(38 (x+3))/25+1/5 25 y−38 x==119 }
13 lut 11:08
Schunirez: Zrobiłem obliczenia takie same jak @6latek, tylko chciałem się upewnić czy dobre wyniki wyszły
13 lut 11:20