matematykaszkolna.pl
Oblicz całkę Studencik: Czy mógłby mi rozpisać ktoś taki przykład? xlnxdx
12 lut 23:14
Filip: u=lnx
 1 
u'=

 x 
v'=x
 2 
v=

x3/2
 3 
 2 2 1 
=

x3/2lnx−

∫x3/2

dx=...
 3 3 x 
12 lut 23:47