matematykaszkolna.pl
Zbiór nieprzeliczalny Mati: Wykaż, że zbiór liczb rzeczywistych jest nieprzeliczalny.
12 lut 21:32
12 lut 21:53