matematykaszkolna.pl
Geometria XVC: Kąt ostry trapezu równoramiennego jest o 22(stopnie) mniejszy niż jego kąt rozwarty. Oblicz miary wszystkich kątów tego trapezu.
12 lut 14:28
blabla: rysunek α+β=180o β−α=22o β=........... α=...........
12 lut 14:50