matematykaszkolna.pl
Geometria PILNE12: W rąbie przekątne tworzą z jednym z boków kąty których różnica miar wynosi 20(stopni). Oblicz miary kątów rombu
12 lut 14:26
blabla: rysunek 2α+2β=180o i 2β−2α= 40o 2β=.... 2α=.....
12 lut 14:54
czcvxvcxz: Rąb ma przekątne przecinające się pod kątem prostym. mamy cos takiego: a+b=90stopni b−a=20stopni to b=20stopni+a 20stopni+a+a=90stopni 2a=70stopni to a=35 stopni b=20stopni+a=35+20=55 stopni Kąty rombu 2a=70stopni 2b=110stopni
13 lut 11:05
kerajs: rąb ≠ romb
13 lut 20:39
Filip: XD
13 lut 20:40
Eta: zrąbane
13 lut 20:47