matematykaszkolna.pl
Geometria PILNE1: Na czworokącie opisano okrąg. Kąty przy jednym z boków mają miarę 40 i 125. Oblicz pozostałe kąty czworokąta.
12 lut 14:23
blabla: rysunek
12 lut 14:58