matematykaszkolna.pl
parabole hvdroxyzina: Narysuj dokładnie wykres funkcji f(x)= − 2(x−1) 2 +2. Podaj współrzędne wierzchołka paraboli i określ przedziały monotoniczności, zbiór wartości, równanie osi symetrii funkcji
12 lut 13:26
Jerzy: rysunek
12 lut 13:30
hvdroxyzina: a mogłabym prosić o obliczenia?
12 lut 13:31
Jerzy: y = a(x − p) + q , gdzie p i q to współrzędne wierzchołka praboli , czyli W = (1,2) Zbiór wartości Zw = (−,2] Funkcja rośnie w przedziale (−,2) i maleje w przedziale (2,−) Oś symetri: x = 1 Dla naszkicowaniu wykresu musisz obliczyć miejsca zerowe tej funkcji. ( Δ , itd...)
12 lut 13:42
Jerzy: Można też bez Δ: 0 = −2(x − 1)2 + 2 −2 = (x −1)2 1 = (x − 1)2 |x − 1| = 1 ⇔ x − 1 = 1 lub x − 1 = −1 ⇔ x = 2 lub x = 0
12 lut 13:47
Jerzy: W drugiej linijce miało być: − 2 = −2(x − 1)2
12 lut 13:48