matematykaszkolna.pl
Styczne do okręgu Kraterek: Jak udowodnić coś takiego? Punkt A należy do prostej przechodzącej przez punkty przecięcia dwóch okręgów O1 i O2. Z punktu A poprowadzono styczną do okręgu O1 w punkcie B oraz styczne do okręgu O2, odpowiednio w punktach D i C. Wykaż, że jeśli kąt DBA = 80 stopni oraz kąt ACD = 70 stopni, to trójkąt ABC jest równoboczny.
12 lut 12:58
Kraterek: ?
12 lut 16:35
-#60;-: Źle treść zapisana
12 lut 20:52
==: Nie da się udowodnić czegoś, co nie jest prawdą Odp: Δ ABC nie jest równoboczny! Popraw treść zadania !
12 lut 21:46
Kraterek: Nie ma co poprawiać. Dokładnie taka treść zadania znajduje się w zbiorze.
13 lut 12:43
Kraterek: W dodatku jeśli zrobi się dobry rysunek, to okazuje się, że to prawda. Tyle tylko, że trzeba to udowodnić.
13 lut 12:56
Qulka: rysunektw. o stycznych i siecznych
13 lut 17:33
Iryt: rysunek |∡ DBA| = 80 o oraz |∡ ACD |= 70 1) |AC|=|AD| − odległości punktu A od punków styczności z okręgiem są równe ΔDCA− Δrównoramienny, ⇒|∡ CAD|=40o AM − sieczna okręgu O2⇔ |AD|2=|AN|*|AM| 2) AM− sieczna okręgu O1 AB styczna do O1 w punkcie B⇔ x2=|AN|*|AM|⇒ |AB|=|AD|⇔ΔDBA−Δrównoramienny⇔ |∡ BAD|=20o⇔|∡ BAC=600|= 3) ΔBCA−Δrównoramienny o kącie 60o między ramionami ⇔ ΔABC− Δrównoboczny.
13 lut 18:28
Eta: Ładnie emotka Mimo wszystko w treści jest pewna nieścisłość: ..........." oraz styczne do okręgu o1 odpowiednio w punktach C i D" brak informacji "tak,że punkt D leży wewnątrz koła o2" jeżeli zamienimy punkty D i C , to Δ ABC nie będzie równoboczny
13 lut 19:01
Mila: Masz rację. emotka
13 lut 19:10
Eta: emotka
13 lut 19:16