matematykaszkolna.pl
zapisz w postaci potęgi liczby 2 misz:
 1 
Zapisz w postaci potęgi liczby 2 (

)5*32
 8 
31 sty 00:06
VII:
 1 
(

)5=2−15
 8 
32=21/3 2−15*21/3= 2−15+1/3 = dokoncz
31 sty 10:55