matematykaszkolna.pl
zbieżność analiza matematyczna: Metoda Newtona−Raphsona (bazująca na geometrii − pierwiastek jako pole kwadratu o boku x, rozpoczynamy od prostokąta i zmniejszamy różnicę pomiędzy długościami boków korzystając ze średniej arytmetycznej) a > 0:
 a 1 a 
x1 =

, xn+1 =

(xn +

).
 2 2 xn 
Sprawdź, czy ten ciąg jest zbieżny do a.
27 sty 18:22
analiza: podbijam
30 sty 12:22
analiza: podbijam 2
1 lut 10:40
piotr: biorąc funkcję f(x) = x2−a liczymy miejsce zerowe metodą Newtona−Raphsona: x1 = a/2
 f(xn) 
xn+1 = xn

 f'(xn) 
1 lut 11:28
analiza: skąd takie dane?
14 lut 19:47
15 lut 18:30