matematykaszkolna.pl
Zapisz alternatywnie Tomek: Zapisz alternatywnie wykorzystujac prawa de Morgana: sin(x) + sin(y) ≤ 2 x, y ∊ R
24 sty 13:22
M:
6 lut 09:05