matematykaszkolna.pl
357 357: Rozwiąż równanie x do potęgi 3 + 5xdo kwadratu − x −5=0
2 mar 16:47
Emka: x3 + 5x2 − x − 5 = 0 x(x2−1) + 5(x2−1)=o (x2−1)(x+5)=o x2=1 lub x=−5 x=1
2 mar 16:54
Alex wilson: X³ − 8 = 0
12 sie 07:13
Sowa: x3−8=0 x3−23=(x−2)(x2+2x+4)=0 stąd x−2=0 to x=2 lub x2+2x+4=0 W liczbach ℛ to rownanie ma tylko jedno rozwiązanie x=2
12 sie 10:32