matematykaszkolna.pl
Udowodnij dowod: Udowodnij kombinatorycznie:
 
nawias
n + 1
nawias
nawias
m
nawias
 
nawias
n − k
nawias
nawias
m − k
nawias
 
1)
= ∑{m,k=0}
   
 
nawias
n + 1
nawias
nawias
m + 1
nawias
 
nawias
n − k
nawias
nawias
m
nawias
 
2)
= ∑{n − m, k=0}
   
17 sty 18:47