matematykaszkolna.pl
Ciągi binarne Piotrek: Ile jest ciągów binarnych długości n, w których występuje dokładnie k zmian wartości (to znaczy par 01 lub 10)?
17 sty 18:26
kerajs:
 
nawias
n−1
nawias
nawias
k−1
nawias
 
2
  
17 sty 18:30
kerajs:
 
nawias
n−1
nawias
nawias
k
nawias
 
A nie, przepraszam. Jest ich 2
o ile n≥k+1
  
17 sty 18:32
Piotrek: A mógłbyś wyjaśnić, dlaczego?
17 sty 18:43
kerajs: Z n−1 miejsc między elementami ciągu wybieram k w których nastąpi zmiana. Ponadto, ciąg może zaczynać się od 0 lub od 1.
17 sty 18:50