matematykaszkolna.pl
Macierz odwrotna - jakiej metody użyć Shizzer: Dana jest taka macierz: [1, u, 2, 2] [2, 1, 1, 1] [−1, 2, 3, u] [1, 1, 3, 1] gdzie u jest parametrem. Mam za zadanie znaleźć macierz odwrotną do danej macierzy. Policzyłem wyznacznik, który jest różny od 0 więc macierz ta jest odwracalna. Ale jakiej metody tutaj użyć do jej odwrócenia? Przy metodzie Gaussa wyjdzie tutaj straszny potwór z ułamkami −> https://matrixcalc.org/pl/#%7B%7B1,u,2,2%7D,%7B2,1,1,1%7D,%7B-1,2,3,u%7D,%7B1,1,3,1%7D%7D%5E%28-1%29 komputer sobie z czymś takim poradzi, ale bez przesady, żebym się męczył z tym odwracaniem przez godzinę przy dużym prawdopodobieństwie wystąpienia błędu po drodze... Jakiej metody byście tutaj użyli? To zadanie wygląda na wymyślone przez kogoś bez wcześniej próby jego rozwiązania...
17 sty 18:14
ICSP: o nie! Liczby wymierne! Straszne! Są dwie podstawowe metody odwracania macierzy. Ja w tym przykładzie użyłbym metody która wykorzystuje minory. P.S. Wyznacznik nie zawsze jest różny od 0.
17 sty 18:27