matematykaszkolna.pl
Ciągi binarne bez 01 nowy: Ile jest ciągów binarnych, w których nie występuje sekwencja 01? Nie mam kompletnie pomysłu, jak się za to zabrać.
17 sty 17:07
Pytający: Nieskończenie wiele.
17 sty 17:21
nowy: A dla n−wyrazowych będzie n?
17 sty 17:43
Pytający: Nie, n + 1.
17 sty 18:05
nowy: Okej, dziękuję.
17 sty 18:12