matematykaszkolna.pl
Ile jest par xxx: Ile jest par (A, B) podzbiorów zbioru n–elementowego (niekoniecznie różnych) takich, że A ⊂ B?
17 sty 16:04
Pytający: 3n
17 sty 17:21
xxx: A dla trójek (A, B, C) A ⊂ C, B ⊂ C, A ∩ B ≠ ∅? Czy dobrze rozumiem, że odp to 4n − 3n?
17 sty 17:50