matematykaszkolna.pl
Ułamki proste VII: Dzień dobry Całkowanie ulamka o skomplikowanym mianowniku można sobie ułatwić przez rozklad tego ułamka ,na sumę ułamków o mianownikach prostszych na przyklad
1 1 1 1 1 

=

=

(


)
x2−a2 (x−a)(x+a) 2a x−a x+a 
Proszę napisać jak dojść do tego ostatniego zapisu ? Dziękuje .
17 sty 15:49
ICSP:
1 A B 

=

+

(x−a)(x+a) x−a x−a 
Sprowadź prawą stronę do wspólnego mianownika. Porównaj liczniki i wyznacz stałe A i B
17 sty 16:06
VII: Dobrze . Zrobię tak.
17 sty 16:08
Mila: a>0
1 A B 

=

+

(x−a)*(x+a) x−a x+a 
1 A*(x+a)+B*(x−a) 

=

(x−a)*(x+a) (x−a)*(x+a) 
I sposób 1=A*(x+a)+B*(x−a) ⇔1=Ax+a*A+B*x−a*B porządkujemy prawą stronę 1=x*(A+B)+a*A−a*B A+B=0 a*A−a*B=1⇔a*(A−B)=1 i A=−B
 1 
a*(−B−B)=1 ⇔−2B=

 a 
 −1 1 
B=

i A=

 2a 2a 
1 1 1 1 1 

=

*


*

=
(x−a)*(x+a) 2a x−a 2a x+a 
 1 1 1 
=

*(


)
 2a x−a x+a 
17 sty 16:14
VII: Dziękuje Milu Coś mi się działo z komputerem
17 sty 17:14
Mila: emotka
17 sty 17:15