matematykaszkolna.pl
funkcje odwrotne Olek: Jeśli mam coś takiego: lnx = − ln(cost) + c / e to dostanę coś takiego? x = (cost + c)−1?
17 sty 12:19
Olek: raczej
1 

?
cost*c 
17 sty 12:21