matematykaszkolna.pl
Ile jest permutacji zbioru kombi: Ile jest permutacji zbioru {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, w których każda liczba nieparzysta poprzedza (niekoniecznie bezpośrednio) liczbę o 1 od niej większą?
17 sty 11:44
kerajs: 4!*1*3*5*7
17 sty 12:57