matematykaszkolna.pl
Ile jest liczb n-cyfrowych kombi: Ile jest liczb n− cyfrowych podzielnych przez 9 o cyfrach ze zbioru {0, 1, ... , 8}
17 sty 11:24