matematykaszkolna.pl
Ile jest liczb n-cyfrowych kombi: Ile jest liczb n− cyfrowych podzielnych przez 9 o cyfrach ze zbioru {0, 1, ... , 8}
17 sty 11:24
M:
6 lut 09:07
kerajs: 8*9n−2 dla n≥2
6 lut 12:29