matematykaszkolna.pl
Oblicz całke alfonso: Oblicz całke ∫x*arctg(x) dx
17 sty 01:23
Filip: t=x
 1 
dt=

dx
 2x 
 1 
dt=

dx
 2t 
dx=2tdt
 1 1 t3 
..=2∫t2arctg(t)dt=2(

t3arctg(t)−


dt)
 3 3 t2+1 
 t3 t(t2+1) t 1 1 

dt)=∫

dt−∫

dt=

t2

ln|t2+1|+C
 t2+1 t2+1 t2+1 2 2 
 1 
2∫t2arctg(t)dt=

(2t3arctg(t)−t2+ln|t2+1|)+C
 3 
 1 
...=

(2x3arctgx−x+ln|x+1|)+C
 3 
17 sty 01:39
Mariusz: Można było bez podstawienia
 2 2 11 
xarctg(x)dx=

xxarctg(x)−

∫xx


dx
 3 3 2x1+x 
 2 1 x 
xarctg(x)dx=

xxarctg(x)−


dx
 3 3 1+x 
 2 1 x+1−1 
xarctg(x)dx=

xxarctg(x)−


dx
 3 3 1+x 
 2 1 1 1 
xarctg(x)dx=

xxarctg(x)−

∫dx+


dx
 3 3 3 1+x 
 2 1 1 
xarctg(x)dx=

xxarctg(x)−

x+

ln|1+x|+C
 3 3 3 
17 sty 03:02