matematykaszkolna.pl
pochodne Krzrantop: Zbadaj wklęsłośd, wypukłośd i punkty przegięcia funkcji: y=ln(1+x2) y'=2x/(1+x2)
 (−2x2+2) 
y"=

 (x2+1)2 
y"=0
(−2x2+2) 

= 0
(x2+1)2 
−2x2+2 = 0 W odpowiedzi jest f(x) ∪ dla x∊(−inf,−1) u (1, inf) f(x) ∩ dla x∊(−1,1) czyli odwrotnie niż wynikałoby to z wykresu −2x2 +2 = 0 gdzie popełniono błąd
17 sty 01:22
Filip: Jak już masz drugą pochodną, rozwiązujesz nierówność Wypukła: f''(x)>0 −2x2+2>0 x2<1 −1<x<1 Wklęsła f''(x)<0 x2>1 x∊(−inf, −1) u (1, +inf)
17 sty 01:27
Krzrantop: edit: przepraszam za zamieszanie, pomyliłem cyferki z odpowiedzią U <=> x∊(−1,1) ∩ <=> x∊(−inf,−1) u (1, inf) i się zgadza
17 sty 01:32