matematykaszkolna.pl
wyznaczyć przekształcenie Boguś: wyznaczyć przekształcenie L−1 , gdzie: L(x.y.z)=(x−y,−y,−z),
16 sty 21:27
jc: L(L(x,y,z))=L(x−y, −y,−z)=((x−y)−(−y), −(−y), −(−z))=(x,y,z) czyli LoL= identyczność, a więc L−1=L
16 sty 23:36
17 sty 00:31