matematykaszkolna.pl
Zadanie optymalizacyjne Jakii22: Wyznacz promień podstawy i wysokość walca o objętości V którego pole powierzchni całkowitej jest najmniejsze
16 sty 21:25
Qulka:
 V 
V=2πR2H ⇒H=

 2πR2 
 V V 
Pc=2πR(R+H) = 2πR(R+

) = 2πR2+

D:R>0
 2πR2 R 
 V 
p'= 4πR−

=0
 R2 
R=3V/4π
 V 
H=

 3V/4π2 
16 sty 22:19
16 sty 22:21
Mila: 1) V=πr2*H
 V 
H=

 πr2 
P=2πr2+2πr*H=2π*(r2+r*H)
 V V 
P(r)=2π*(r2+r*

) ⇔P(r)=2π*(r2+

)
 πr2 π*r 
2)
 V 2πr3−V 
P'(r)=2π*(2r−

)=2π*

, r>0
 πr2 πr2 
P'(r)=0⇔2πr3−V=0
 V 
r3=

  
r=3V/2π P'(r)<0 dla r∊(0,3V/2π)' P'(r)>0 dla r∊(3V/2π,) Min P(r) dla r=3V/2π 3)
 3V2 
r2=

 32 
 V 32 
H=

*

usuwamy niewymierność z mianownika
 π 3V2 
 V 32 3V 
H=

*

*

 π 3V2 3V 
 32V 
H=

 π 
========
16 sty 23:29