matematykaszkolna.pl
Całki raf: Mógłby mnie ktoś oświecić, czemu ta całka się zeruje? https://imgur.com/a/UqX7r0a
16 sty 20:34
ICSP: Całka z funkcji nieparzystej po przedziale symetrycznym jest równa 0.
16 sty 20:36
raf: Czyli tak samo jak tutaj? https://imgur.com/a/UqX7r0a
16 sty 20:39
ICSP: druga jest źle określona.
 π 
1 ≥ x −

≥ −1
 2 
 π π 
1 +

≥ x ≥ −1 +

 2 2 
Czyli jak widać, nie jest ona określona dla liczb ujemnych.
16 sty 20:46