matematykaszkolna.pl
dla przekształceń liniowych Boguś: dla przekształcen liniowych L1:R2→R2 L1(x,y)=(3x−4y,−x+y) L2:R2→R3 L2(x,y)=(x−2y,3x+y,2y) L3:R3→R3 L3(x,y,z)=(2x+3y+z,y−2z,z) Wyznacz odpowiadające im macierze przekształcenia liniowego Stosując rachunek macierzowy znajdź następujące przekształcenia (podaj ich postać analityczną): a).L1−1 b).L3−1 c).L1*L1=L12
16 sty 20:14
Maciess: Umiesz wyznaczyc macierze przekształceń L1,L3? Od tego zaczniemy
17 sty 10:37