matematykaszkolna.pl
Odwrócenie macierzy przy użyciu operacji elementarnych Shizzer: Mam za zadanie odwrócić macierz poprzez zastosowanie operacji elementarnych na kolumnach. Nie pamiętam, żebym miał wprowadzony ten termin na ćwiczeniach. Poszukałem w sieci i coś tam znalazłem na ten temat, ale wolałbym dopytać. Z tego co rozumiem oprócz wykorzystania dopełnień algebraicznych istnieją jeszcze 2. metody odwracania macierzy: 1. Metoda Gaussa 2. Metoda Gaussa−Jordana W metodzie Gaussa nie można przestawiać wierszy, ale można przestawiać kolumny. W metodzie Gaussa−Jordana można przestawiać wiersze, ale nie można przestawiać kolumn. Z tego wynika, że do wykonania powyższego zadania muszę wykorzystać metodę Gaussa? Dobrze rozumiem?
16 sty 19:55
jc: Myślę, że różnica jest w innym miejscu, podobnie jak w przypadku układu równań. Gauss [1 1 1] [1 2 2] [1 2 3] [1 1 1] [0 1 1] [0 1 2] [1 1 1] [0 1 1] [0 0 1] drugi etap [1 1 0] [0 1 0] [0 0 1] [1 0 0] [0 1 0] [0 0 1] Gauss − Jordan (wszystko od razu) [1 1 1] [1 2 2] [1 2 3] [1 1 1] [0 1 1] [0 1 2] [1 0 0] [0 1 1] [0 0 1] [1 0 0] [0 1 0] [0 0 1]
16 sty 22:34