matematykaszkolna.pl
rozkład chi-kwadrat damn_ik: Czym jest estymator liczby stopni swobody w rozkładzie chi−kwadrat? Ma być nim średnia arytmetyczna w moim zadaniu. Są podane zakresy temperatur i ilość dni. np. temp: 5,5−7 ; liczba dni 47.
16 sty 17:22
Qulka: zazwyczaj liczba obserwacji −1 czyli 46
16 sty 22:13