matematykaszkolna.pl
.....: limx→0 (arcsinxx)1/x2
16 sty 15:05
ICSP:
arcsinx x2 

)1/x2 ≈ (1 +

)1/x2 → e1/6
x 6 
16 sty 15:11
.....: Skąd wzięło się x2/6 (bo wiem że arcsinx/x to 1, gdy x → 0)
16 sty 15:13
ICSP: z definicji arcsin(x) za pomocą szeregu.
16 sty 15:16
.....: Mógłbyś dokładniej wyjaśnić jak to wygląda?
16 sty 19:34
ICSP:
 x3 
arcinsx ≈ x +

w okolicy 0.
 6 
Wynika to z jego definicji za pomocą szeregu. Podstawiasz i masz wynik.
16 sty 20:22