matematykaszkolna.pl
Wykres funkcji Δelta: Dzień dobry Sporządź wykres funkcji −f(−x)
16 sty 11:15
Δelta: rysunek
16 sty 11:16
Δelta: To jest podstawowy wykres tej funkcji
16 sty 11:17
Jerzy: Odbij względem osi OY, a potem OX.
16 sty 11:21
Δelta: rysunekCzyli końcowy (zielony) będzie wyglądać tak: (?)
16 sty 11:28
Δelta: rysunekO, przepraszam, tak ma wyglądać?
16 sty 11:31
Jerzy: Tak.
16 sty 11:35
Δelta: Super, dziękuję bardzo za pomoc emotka
16 sty 11:39