matematykaszkolna.pl
graf hamiltonowski grafik: Jakie warunki musi spełniać graf Kn1n2n3, aby był hamiltonowski ( ma cykl Hamiltona)?
15 sty 19:48
kerajs: Jeśli ten dziwny zapis oznacza graf trójdzielny o licznościach wierzchołków n1, n2 i n3 to warunkiem będzie: 2 max{n1,n2,n3}=n1+n2+n3 najliczniejszy nx jest sumą pozostałych
17 sty 09:45
grafik: rysunekDla takiego grafu mamy liczności: n1 = 2 n2 = 4 n3 = 2 Powyższy warunek jest spełniony, ale ja w nim nie widzę cyklu Hamiltona.
17 sty 11:19
kerajs: Zgadza się. W grafie K2,4 który narysowaleś/łaś nie ma cyklu Hamiltona.
17 sty 12:15
grafik: Aaa, teraz rozumiem. Żle rozumiałem definicję grafu trójdzielnego. Dziękuję bardzo!
17 sty 12:45