matematykaszkolna.pl
Ulatwienie liczenia pochodnej Olek: Mam pytanie, wstyd o to pytać, ale czy istnieje jakiś szybszy sposób na obliczenie takiej pochodnej: f(x,y,z) = xyz(4−x−y−z) niż mnożenie tego i dopiero wtedy obliczanie?
15 sty 15:40
ICSP: pochodna iloczynu.
15 sty 15:41
Jerzy: A po jakiej zmiennej masz policzyć tą pochodną cząstkową ?
15 sty 15:48
Olek: Po każdej bo muszę znaleźć ekstremum obliczyłem i dostałem taki układ:
yz(4−2x−y−z) = 0  
xz(4−x−2y − z) = 0
xy(4 − x − y − 2z) =0 
i nie wiem jak teraz to rozwiązać, dzielić jakoś że np yz = 0 lub (4−2x−y−z) = 0 czy jak?
15 sty 16:02
ICSP: Ogólnie będziesz miał 27 przypadków. Polecam zająć się opcjami gdy: 1o Wszystkie 3 zmienne są równe 0 2o Wszystkie 3 zmienne są różne od 0 3o Dokładnie dwie zmienne są równe 0 4o Dokładnie jedna zmienna jest równa 0 Za ładnie to nie wygląda.
15 sty 16:47