matematykaszkolna.pl
Działanie na zbiorach Fatal: Zadanie 1.Proszę najpierw wybrać dowolne dodatnie liczby rzeczywiste a, b, c i je napisać, a następnie zapisać za pomocą nierówności modułowych, następujące określenia zbiorów: 1.) Zbiór liczb rzeczywistych, których odległość od liczby „−7” jest nie większa niż a. 2.) Zbiór liczb rzeczywistych, których odległość od 3 krotności liczby „3” jest nie mniejsza niż b. 3.) Kulę domkniętą w zbiorze liczb rzeczywistych z metryką naturalną, o środku w „−3” i średnicy c. Zadanie 2. Proszę najpierw wybrać dowolne dodatnie liczby rzeczywiste a, b, c i zapisać przedziały lub sumy przedziałów za pomocą jednej nierówności modułowej w każdym przypadku: 1. (2,a) 2. [−5,b] 3. (−,−8)∪(c,+)
15 sty 13:04
janek191: z.1 1) I x + 7 I ≤ a 2) I x − 9 I ≥ b 3) I x + 3 I ≤ 0,5 c
15 sty 14:55
janek191: z.2 1) Niech a > 2
 a −2 a −2 
I x −

I <

 2 2 
15 sty 15:10