matematykaszkolna.pl
Znaleźć punkt którego odległość od prostych jest ekstremalna Olek: Na płaszczyźnie Oxy znaleźć punkt, dla którego suma kwadratów od− ległości od prostych l:x = 0, m:y = 0 i n: x − y = 1 jest ekstremalna.
 1 −1 
Mam z tym problem, bo mi wychodzi jedynie punkt P(

,

) i na dodatek minimum
 4 4 
Robię to tak, że ustalam punkt P(x,y) i liczę kwadraty odległości: dpl2 = x2 dpm2 = y2
 (x−y−1)2 
dpn2 =

 2 
teraz ich sumę
 (x−y−1)2 
S = x2 + y2 +

 2 
teraz pierwszą pochodną cząstkową dla x 3x − y − 1 potem pierwszą pochodną cząstkową dla y 3y −x + 1 Rozwiązuje układ z tych pochodnych i otrzymuję 
 1 −1 
P(

,

)
 4 4 
liczę drugą pochodną cząstkową dla x i tu dostaję 3 czyli już wiadomo, że jak już to będzie minimum jeżeli jeszcze wyznacznik macierzy drugich pochodnych będzie >0
 1 −1 
a jest bo go obliczyłem i jest równy 8. Czyli w punkcie P{

,

) jest minimum a
 4 4 
miałem znaleźć maksimum(chyba) przynajmniej tak zrozumiałem polecenie
15 sty 09:09
jc: S=(x−y−1/2)2 + (1/2)(x+y)2 Masz tylko minimum lokale (=minimum globalne).
15 sty 09:21
Olek: (1/2)(x+y)2 a to skąd się wzięło?
15 sty 13:52
jc: x2+y2+(1/2)(x−y−1)2 = (x−y−1/2)2 + (1/2)(x+y)2
15 sty 14:32