matematykaszkolna.pl
Jaki jest zbiór wyników dla turnieju dla n graczy Asia: Jaki jest zbiór wyników dla turnieju dla n graczy, jeżeli jeden gracz osiągnie najwyższy wynik, a reszta graczy zajęła ex aequo drugie miejsce? Nie wiem czy dobrze myślę ale takiego turnieju nie da się utworzyć. Jeśli przykładowo weźmiemy turniej dla 5 osób to jego wyniki spełniające warunki zadania mogłyby wyglądać następująco: 10 0 0 0 0 6 1 1 1 1 Jednak w takich przypadkach wyniki tych turniejów nie będą spełniały tw. Landaua. Analogiczna sytuacja będzie następowała dla Turniejów o dowolnej liczbie graczy n. Czy ktoś mógłby potwierdzić czy mój tok rozumowania jest poprawny?
15 sty 00:30
Qulka: dla 5 graczy A B C D E I II II II II wyników jest 5 albo wygrał A albo B albo C albo D albo E dla n graczy wyników jest n
15 sty 01:16
Asia: W twoim przypadku pozostali gracze nie są ex aequo na drugim miejscu, chyba że czegoś nie rozumiem
15 sty 09:06
kerajs: Moim zdaniem brakuje opisu zasad turnieju i punktacji. Np w turnieju szachowym, gdzie 5 graczy gra systemem ''każdy z każdym'' jest 5 możliwości takiego wyniku.
15 sty 10:12
kerajs: Ponadto odpowiedz , czy '' najwyższy wynik'' to wynik maksymalny, czy może tylko większy od pozostałych.
15 sty 10:15
Asia: Def 1 Turniej z udziałem n graczy oznaczonych kolejnymi liczbami całkowitymi dodatnimi 1, 2, . . . , n jest
 
nawias
n
nawias
nawias
2
nawias
 
zbiorem
uporządkowanych par zawodników, przy czym dla 1 <= i <= n występuje albo para
  
(i,j) albo para (j,i). Pary te mogą być traktowane jako wyniki gier między każdą parą graczy, przy czym pierwsza liczba w danej parze oznacza zwycięzcę gry  Def 2 Niech w turnieju z udziałem n graczy 1,2,...,n, bi oznacza liczbę graczy pokonanych przez gracza i. Wówczas liczby b1, b2..., bn są wynikiem turnieju. Takie definicję mieliśmy podane na wykładzie + tw. Landaua Sądzę że najwyższy wynik to wynik większy od pozostałych.
15 sty 13:10