matematykaszkolna.pl
Zmienne losowe albi: Zmienna losowa X ma rozkład ciągły o gęstości
 2 

x, 0 ≤ x ≤ 3
 9 
fX(x) = 0, w p.p. . Wyznaczyć dystrybuantę zmiennej losowej Y = |X − 2|. Następnie na podstawie wyznaczonej dystrybuanty wyznaczyć gęstość zmiennej losowej Y .
14 sty 21:29