matematykaszkolna.pl
dowód mydlix: Udowodnij, że jeśli a2 + b2 ≤ 2, to a + b ≤ 2
14 sty 20:20
Qulka: rysunekkażdy punkt niebieskiego koła leży poniżej zielonej prostej lub się styka bo odległość środka od prostej =r
14 sty 20:26
mydlix: Dziękuję, ale czy ktoś umie to zrobić metodami algebraicznymi?
14 sty 20:33
chichi: Jeżeli są założenia jakieś co do liczb, mianowicie a,b>0 to można z nierówności Cauchy'ego między średnimi
14 sty 20:37
Qulka: ale Pani egzaminator w zeszłym miesiącu powiedziała że geometryczny do tego jest najlepszą metodą emotka
14 sty 20:38
Minato: Am ≤ Kw
a+b a2+b2 2 = 1
2 2 2 
a+b ≤ 2
14 sty 20:45
ICSP: a + b ≤ |a+b| = (a+b)2(a+b)2 + (a−b)2 = 2(a2 + b2)2*2 = 2
14 sty 20:56
getin: ogólnie wiadomo, że (a−b)2≥0 (a−b)2≥0 a2−2a*b+b2≥0 a2+b2≥2a*b 2a*b≤a2+b2 2a*b≤a2+b2≤2 2a*b≤2 a2+b2 ≤ 2 dodajemy stronami 2a*b a2+2a*b+b2 ≤ 2 + 2a*b a2+2a*b+b2 ≤ 2 + 2a*b ≤ 2 + 2 (a+b)2 ≤ 2 + 2a*b ≤ 4 (a+b)2 ≤ 4 przy założeniach a≥0, b≥0 otrzymujemy a+b ≤ 2 dla a,b różnych znaków i takich że a+b>0 mamy 2a*b < 0 a2+b2 ≤ 2 dodajemy stronami 2a*b a2+2a*b+b2 ≤ 2 + 2a*b a2+2a*b+b2 ≤ 2 + 2a*b ≤ 2 + 0 (a+b)2 ≤ 2 + 2a*b ≤ 2 (a+b)2 ≤ 2 a+b ≤ 2 a jeśli coś jest mniejsze od 2 to automatycznie jest mniejsze od 2 dla a,b różnych znaków i takich że a+b<0 mamy od razu tezę jeśli a+b<0 to automatycznie a+b≤2 dla a,b ujemnych tzn. a+b<0 od razu mamy tezę
14 sty 21:05
mydlix: Dziękuję bardzo
15 sty 14:23
ICSP: Skoro 2ab ≤ 2 to (a+b)2 ≤ 2 + 2ab ≤ 2 + 2*1 = 4
15 sty 15:33