matematykaszkolna.pl
Równanie Równanie: Równanie x4 −5x2 + 4 = 0 ma : a) Co najmniej 1 pierwiastek wymierny b) dokładnie 3 pierwiastki rzeczywiste c) co najmniej 1 pierwiastek niewymierny d) dokładnie 4 pierwiastki rzeczywiste
14 sty 17:41
ICSP: x4 − 5x2 + 4 = 0 (x2 − 1)(x2 − 4) = 0 x = 1 v x = −1 v x = 2 v x = −2 a) i d)
14 sty 17:44