matematykaszkolna.pl
zasada szufladkowa dysk: Wykaż, że wśród dowolnych 9 punktów wybranych z sześcianu o boku 2 znajdują się dwa punkty, których odległość wzajemna wynosi co najwyżej 1
14 sty 17:19
kerajs: To błędna teza. Kontrprzykład: wierzchołki sześcianu i jego środek.
14 sty 18:57
dysk: Rzeczywiście − dziękuję!
14 sty 21:38