matematykaszkolna.pl
Poziom istotności, test hipotezy igrexol: W przeszłości średni czas połączeń telefonicznych klientów z infolinią komputerową wynosił 16,0 minuty. Firma komputerowa przeprowadza szkolenie dla swoich konsultantów telefonicznych z zamiarem skrócenia tego średniego czasu połączenia. Po treningu losowa próbka 20 połączeń miała średnią 14,3 minuty i odchylenie standardowe próbki 5,0 minut. Przeprowadź test hipotezy na dwóch odpowiednich poziomach istotności, aby zdecydować, czy program szkolenia okazał się sukcesem.
14 sty 15:53
Qulka: dla 99% poziomu ufności 14,3±2,56•5/20 = 14,3±2,86 ∍16 Nie dla 95% poziomu ufności 14,3±1,96•5/20 = 14,3±2,19 ∍16 Nie dla 90% poziomu ufności 14,3±1,64•5/20 = 14,3±1,83 ∍16 Nie
14 sty 16:42
igrexol: Dziękuję za to co jest ale nie wiem nawet z jakiego to wzoru działania i potrzebuję dalszej pomocy. 1.Z hipotezy zerowej wynika, że średnia populacji jest: = 14,3, >14,3, =16, <16 2.Z hipotezy alternatywnej wynika, że średnia populacji jest: = 16, =14,3, <16, >14,3 3.Wartość statystyki testowej t−Studenta wynosi 1,52 / 2,54 / −1,52 / −2,54 4.Jaka jest decyzja na poziomie istotności 0,05 (5%)? Odrzucić hipotezę zerową / nie odrzucać hipotezy zerowej / nie można podjąć decyzji 5.Jaka jest decyzja na poziomie istotności 0,1 (10%)? Odrzucić hipotezę zerową / nie odrzucać hipotezy zerowej / nie można podjąć decyzji 6.Rezultat testu jest słabo/średnio/wysoce istotny statystycznie / nieistotny statystycznie
14 sty 16:58
Qulka: działania z tego wzoru : https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedzia%C5%82_ufno%C5%9Bci#Znane_odchylenie_standardowe ale faktycznie lepiej by było z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Przedzia%C5%82_ufno%C5%9Bci#Nieznane_odchylenie_standardowe bo wtedy punkt 3 ma sens emotka zatem (1%) 14,3±2,54•5/√20 = 14,3±2,84 ∍16 Nie (5%) 14,3±1,73•5/√20 = 14,3±1,93 ∍16 Nie (10%) 14,3±1,33•5/√20 = 14,3±1,49 ∌16 Tak 1. =16 2. <16 3. 2,54 4.Nie odrzucać hipotezy zerowej 5. Odrzucić hipotezę zerową 6. nieistotne statystycznie
14 sty 18:29
igrexol: pkt. 3 i 6. źleemotka.
14 sty 18:32
igrexol: @Qulka, mogę liczyć na pomoc odnośnie 3 i 6? W 3. będzie −2,54?
14 sty 21:06
Qulka:
 14,3−16 
w 3. no to oni mieli na myśli pewnie temp =−1,52 =

20
 5 
w 6. to niech będzie średnio ale nie kojarzę abym to kiedyś liczyła ..
14 sty 21:15
igrexol: 6. Ani nie istotny ani średni. Albo istotny albo mało istotny, wydaje mi się że w takiej sytuacji będzie mało istotny? W ogóle jak to się określa? Nie wiesz?
14 sty 22:54
igrexol: No i oczywiście dziękuję za pomoc emotka
14 sty 22:55
14 sty 23:02
14 sty 23:10